ยืนยันการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

 

                    ธนาคาร                                          สาขา                                              ชื่อบัญชี                                               เลขที่บัญชี

        ธนาคารไทยพาณิชย์         ถนนเทพารักษ์ (อาคารมาลีรมย์)           บริษัทเพอร์ลาเทรดดิ้ง  จำกัด                              346-300-661-9         

        ธนาคารกรุงเทพ             ถนนเทพารักษ์ กม.22                       บริษัทเพอร์ลาเทรดดิ้ง  จำกัด                           921-300-069-9

 

 

ยืนยันการโอนเงิน

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการโอนเงินทุกครั้ง
Visitors: 76,960